Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok

Opis rang

Przywilej Gracz VIP VIP+ MVP
Globalnie/lobby
Unikatowe wiadomości po wejściu na serwer
Wejście na pełny serwer
Latanie w lobby
Specjalna ranga na Discord
Domyślne kolory na czacie
Kolory RGB na czacie
Emotki na czacie
EarthSMP
Dostęp do /enderchest
Dostęp do /workbench
Dostęp do /repair
Dostęp do /podpis
Dostęp do /zadaniareroll (Przelosowywanie zadań)
Dostęp do /tpahere
Dostęp do /feed
Limit przedmiotów na aukcjach 3 5 7 10
Limit prac 1 2 2 3
Limit domów (/sethome) 1 2 3 4
Limit chunków do zajęcia na teren 20 22 24 27
Liczba miejsc w plecaku 9 18 27 36
Oneblock
Edytowanie stojaków (/ast)
Kolorowe opisy warpów
Dostęp do /podpis
Dostęp do /repair
Dostęp do /enderchest
Dostęp do /workbench
Dostęp do /feed
Dostęp do /heal
Dostęp do /tpahere
Dostęp do /sell all
Limit aukcji na gracza 3 5 7 10
Limit domów (/sethome) 1 2 3 4
Limit zadań na gracza 2 3 4 6
Limit warpów na gracza 1 1 2 3
Limit prac na gracza 2 3 4 5
Limit minionków na gracza 3 4 5 6
Wielkość enderchesta (w slotach) 27 36 45 54
BoxSMP
Edytowanie stojaków (/ast)
Kolorowe opisy warpów
Dostęp do /podpis
Dostęp do /repair
Dostęp do /enderchest
Dostęp do /workbench
Dostęp do /feed
Dostęp do /heal
Dostęp do /tpahere
Dostęp do /sell all
Limit aukcji na gracza 3 5 7 10
Limit domów (/sethome) 1 2 3 4
Limit zadań na gracza 2 3 4 6
Limit warpów na gracza 1 1 2 3
Limit prac na gracza 2 3 4 5
Mnożnik zdobywania umiejętności 0% 5% 10% 15%
Wielkość enderchesta (w slotach) 27 36 45 54